Nicki Minaj tickets 10/11/2024

Purchase Nicki Minaj tickets for UBS Arena. Nicki Minaj tour schedule for UBS Arena in New Haven. Nicki Minaj playing in New Haven, Connecticut.

New Haven Tickets > Concerts > Nicki Minaj New Haven, CT Tickets

Nicki Minaj tickets Elmont

Get ready for an epic Nicki Minaj Elmont gig ! On Friday 11 Oct Nicki Minaj will be performing at UBS Arena. Buy your Nicki Minaj tickets Elmont before they soldout.

Call us
testimonials

Note